×

Regisztráció.

Az Ön adatai

Bejelentkezési adatok

Bejelentkezés

Adja meg a nevét!
Adja meg a vezetéknevét!
A név nincs helyes alakban megadva!
A vezetéknév nincs helyes alakban megadva!
Az e-mail nincs helyes alakban megadva!
Töltse ki az e-mailt!
Ez a fiók már létezik!
Írja be a jelszót!
Adjon meg egy érvényes jelszót!
Tartalmaznia kell legalább 6 karaktert!
Maximálisan 16 karaktert tartalmazhat!
A jelszavak nem egyeznek!
El kell fogadnia a feltételeket!
Helytelen adatokat adott meg!

Üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEk

 

A szerződés alanyai

 

Szolgáltató:

a) A Superlove.hu Webáruház (továbbiakban Webáruház) üzemeltetője a Czech Healthcare s.r.o.

b) Székhely és levelezési cím: Za Farou 49, 66441 Troubsko, CZ

c) Cégjegyzékszám: 29361419

d) Adószám: CZ29361419

e) Internet: www.superlove.hu

f) E-mail: info@superlove.hu

 

Vásárló:

A Webáruház  vásárlójává azon személyek, vállalkozások és szervezetek képviselői válhatnak, akik a „superlove.hu” felületének alkalmazásával megrendelést aktiválnak és ezen aktiválási folyamat részeként elfogadják a Szolgáltató által előírt Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

 

A Webáruházban megvásárolható termékeknél azok bruttó, azaz a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó-val (27 % ÁFA-val) emelt árai vannak feltüntetve.

 

Szerződés tárgya és annak jellemzői

A szerződés tárgya a Webáruházban feltüntetett és megvásárolható termékek köre.

A Webáruházban megvásárolható termékek jellemzői az adott terméknél feltüntetésre kerülnek.

A termékek árai:

a) A Webáruházban megvásárolható termékeknél azok bruttó, azaz a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó-val (ÁFA-val) emelt árai vannak feltüntetve.

b) A termékek akciós Webshop bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.

c) A Superlove.hu az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

A szerződés területi hatálya

A Webáruházban csak a Magyar Köztársaság területére címzett megrendelések kerülnek elfogadásra.

A nem a Magyar Köztársaság területére szóló postai és egyéb címre szóló megrendelések érvénytelenek.

 

Regisztráció

A Webáruházban a vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A kapcsolattartás és a további vásárlások megkönnyítése céljából azonban javasoljuk a regisztrációt. Erre a főoldalon található ´Saját fiók´ menüpont alatt van lehetőség, a regisztráció gombra kattintva. Azonos e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni.

A regisztráció során egy valós e-mail címet és egy jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet lépni a Webáruházba.

Regisztrációs adatok módosítására bejelentkezés után, ´Saját fiók´  menüpontra kattintva van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az elérhetőségként feltüntetett e-mail címen van lehetőség.

Superlove.hu nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.

A Vásárló a Webáruházba történő regisztrációjával a Superlove.hu webáruház Általános szerződési feltételeit (ÁSZF) elfogadja.

A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@superlove.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Superlove.hu bármikor törli.

 

A szerződés létrejötte

 

Általános tudnivalók:

a) A regisztrációt követően a Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges.

b) A Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelését csak a Webáruházon keresztül adhatja le. Telefonon, e-mailben és egyéb módon megrendelést leadni nem lehet.

c) A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását az info@superlove.hu e-mail címre küldött levélben kérheti.

d) A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti a Superlove.hu részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.

e) A Superlove.hu – mint ajánlattevő – ajánlati kötöttségének ideje megegyezik jelen ÁSZF-ben meghatározott, Superlove.hu által vállalt maximális szállítási határidővel.

 

A szerződés létrejötte:

a) Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a Superlove.hu az ajánlati kötöttségi időn belül a Vásárlót e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) postázásra került(ek)-e.

b) A Superlove.hu  és a Vásárló között létrejött szerződés távollévők között megkötött szerződésnek minősül, így a szerződés a Superlove.hu által meghatározott visszaigazoló e-mail-lel jön létre.

c) Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy a Superlove.hu ajánlati kötöttsége, valamint a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A Superlove.hu ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.

 

A szerződés teljesülése:

a) A szerződés teljesítésének határideje – a postázás megtörténtéről szóló e-mail elküldésétől számított – 10 munkanap. Azaz a Vásárlónak ennyi munkanap áll rendelkezésére arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben szereplő helyszínen átvegye.

b) Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül nem teljesül, a Superlove.hu a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli. 

  

Fizetési módok

 

A termék vételárának és szállítási költségének kifizetése „utánvéttel”, banki előreutalással vagy bankkártyával történhet. Fentieken kívüli fizetési módokat (pl: Erzsébet utalvány, egyéb utalványok) a Superlove.hu a webáruházon keresztül történő vásárlás esetén nem fogad el.

 

Utánvételes rendelés esetén: A Vevő a megrendelés teljes összegét a terméket kiszállító futárszolgálat munkatársának készpénzben teljesíti.  Kérjük, legyen Önnél mindig pontos összeg, hogy megkönnyítse a futárszolgálat munkatársa számára a visszajáró kezelését.

 

A Superlove.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes esetekben meghatározza a fizetés módját.

 

A megrendelt áru a teljes vételár és szállítási díj kifizetésig a Superlove.hu  tulajdonában marad.

 

Szállítási feltételek, egyéb járulékos költségek

 

Az áru szállításának  módját a Webáruház határozza meg, kivéve ha a vételi szerződésben nem áll máshogy.  

A rendeléseket a Webáruház általában 1-2 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van. A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén minden esetben értesíti a Vásárlót és tájékoztatja a megrendelés teljesítésének pontos idejéről.

A Vásárló köteles a kiszállítás vagy személyes átvétel esetén az átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni, amennyiben mindent rendben talált a termékkel kapcsolatban. Ha sérült a csomagolás vagy a termék, a Vásárlónak a helyszínen kérnie kell jegyzőkönyv felvételét a hibáról. A nem sértetlen csomagolású terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. Az Eladónak utólag jegyzőkönyv nélküli mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény aláírásával a Vásárló ugyanis elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb további két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanapokon 8-18 óra között történik. A Vásárló köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető. A kiszállított csomag diszkrét, így a cím munkahelyi cím is lehet!

Amennyiben a Vásárló hibájából az árut ismételten vagy nem a vételi szerződésben megadott módon kell kiszállítani, a Vásárló köteles a szállítás költségeit és egyéb szállítással kapcsolatos költségeket megtéríteni.

  

A szerződéstől való elállás

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején megtalálható elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy a terméket nem használta, azt sértetlen és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést követően is alkalmas állapotban küldi vissza.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget.

 

Adatvédelem és hírlevél

Adatvédelem

A Webáruház célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a felhasználók személyes adatainak védelmét. A Webáruházban megadott információk kezelése és felhasználása során ezért az üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról törvény mindenkor hatályos előírásait betartva jár el.

 

A Webáruház használata és a regisztráció önkéntes. A regisztráció a Webáruház használata során tapasztalt felhasználói élmény érdekében javasolt. Az oldalon történő regisztrációval, a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a saját maguk által megadott személyes és egyéb adataikat az Üzemeltető és az Eladó a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően kezelje. Az adatokat az üzemeltető mindaddig kezeli, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését (a regisztráció megszüntetésével egyidejűleg).

 

 Az adatkezelés célja az oldal szolgáltatásainak igénybevétele, a távollevők között kötött szerződés teljesítésének lehetővé tétele, hírlevél feliratkozás valamint a későbbi kereskedelmi ajánlatok közlése.

 

 A regisztráció során a Vásárló által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat a Superlove.hu bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.

 

A Superlove.hu kijelenti, hogy a regisztráció során kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el.

 

A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@superlove.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján bármikor töröljük.

 

Hírlevél

a) Superlove.hu kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen (spam) levelet nem küld. Regisztrált ügyfelei kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak.

b) A Superlove.hu nem rendszeres időközönként hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, a Superlove.hu -val kapcsolatos információkról.

c) A Superlove.hu hírlevelét csak az arra feliratkozott felhasználók kapják, akiknek bármikor lehetőségük van a hírlevelet lemondani.

 

Szavatosság és jótállás

 

Szavatosság:

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben szavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jótállás:

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Az Eladó azonban nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Webáruház jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

Kosaram

Helyezze a kosárba az árut, amit meg szeretne vásárolni.